Донации

СеМакедонски Национален Совет – Македониум е независна патриотска здружение на Македонци и Македонки ширум светот, и се финанцира изклучително од својте членови.

Благодариме за вашата поддршка!

Здружение СЕМАКЕДОНСКИ НАЦИОНАЛЕН СОВЕТ- МАКЕДОНИУМ Богданци
Денарска трансакциска сметка бр. 210-0719720901-44


НЛБ Банка СКОПЈЕ, Мајка Тереза бр.1
Жиро сметка : 210-0466453101-19
МБ: 4664531 
ДанБр: 4030993191133

Firm Name: SEMAKEDONSKI NACIONALEN SOVET-MAKEDONIUM 
Address: OLGA PETRUSHEVA 22 BOGDANCI MACEDONIA
IBAN Code: MK07210722000067385 
Bank Name: NLB BANKA AD SKOPJE 
Bank Address: Mother Teresa 1 
Country: Macedonia 
SWIFT: TUTNMK22