ПИСМО СО БАРАЊА ДО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ ИВАНОВ

Господине Ѓорѓе Иванов, …

Ние Македонките и Македонците од СеМакедонскиот Национален Совет-Македониум, учесници во овој народен протест ве повикуваме по втор пат да ги чуете нашите пораки и барања и да ни одговорите согласно со вашите уставни надлежности на институцијата Претседател која што вие ја претставуватеи извршувате. Сакаме да ви кажеме дека во време кога во нашата држава се случуваат многу работи кои што претставуваат директна закана за нејзиниот физички и политички опстанок, работи кои што произлегуваат од ставовите на сегашната влада, но и од опозицијата, работи кои што се прават во Македонскиот Законодавен Дом од страна на 120 избрани пратеници, вашиот продолжен молк, вашето необјасниво отсатство на Македонската политичка сцена, вашето одбивање да ги вршите уставните обврски, вашата немоќ да го наметнете вашиот авторитет во време кога се загрозени основните Македонски национални интереси: име, идентитет, јазик, историја и култура, не загрижува сите нас повеќе од сé и тоа е една од многуте причини поради која што сме собрани денес овде да ви ги упатиме следниве пораки и прашања:

1. Зошто молчите кога Премиерот Зоран Заев јавно и отворено и на домашна и на меѓународна сцена зборува за планови и намери на неговата влада со кои се заговара промена на нашето национално име?

2. Зошто не излезете во јавноста и како “Татко на Нацијата” јавно да се произнесете со вашиот став околу ова и многу други прашања од критична важност за судбината на Македонија. Зошто одбивате да ја повратите изгубената доверба на Македонскиот народ бо вас и во Македонските институции ?
3. Зошто не принудувате нас, Македонскиот народ да бареме од вас да ја вршите вашата уставна обврска за која сте заколнати.

4. Зошто, како Претседател на Државата не го наметнете вашиот Институционален авторитет кога низ цела држава се одбиваат многу непријатни работи кои што предизвикуваат страв, сомнеж и недоверба кај Македонскиот Народ.

5. Зошто веќе со месеци одбивате да го повикате на одговорност сегашниот Премиер Зоран Заев за сите негови досегашни активности кои што се причина за едно се општествено незадоволство во државата?

6. Господине Иванов, зарем сте заборавиле на гаранциите кои ги побаравте и ги добивте од Зоран Заев како услов за формирање на неговата влада?

7. Зарем заборавате дека вие сте единствениот и последен уставен авторитет кој што може, треба и мора да стави крај на ова не сигурно време што владее во државата?

Господине Иванов, Ете токму заради сето ова и уште за многу работи кои што остануваат не доречени, ние Македонците во оваа Држава подржани од Македонците насекаде по светот се собираме и ќе се собираме овде и насекаде за да бараме од вас да не заборавате дека вие сте Претседател на Македонија и дека вашата одговорност е директно кон Македонскиот Народ кој што ве избрал, а не до партиите и Меѓународната Заедница

Господине Иванов, ние БАРАМЕ од вас да ставите :

1. Крај на мандатот што му го дадовте на Зоран Заев заради тоа што тој флагрантно ги прекрши неговите ветувања до вас, го обесчести потписот што ви го даде, ве изигра вас и Македонскиот Народ и ги прекрши неговите институционални обврски.

2. Бараме од вас да посредувате во отворената и братоубиствена војна што ја водат меѓу себе партиите на ВМРО ДПМНЕ и СДСМ и се непосредна и главна закана за стабилноста на државата.

3. Бараме од вас да се изјасните околу големо Албанските дејствија кои што во последно време се се по присутни во државата.

4. Да ставите крај на незаконското мешање на нашите соседи и на Меѓународната Заедница во државата.

5. Бараме од вас да излезете со јавно обраќање до Македонските политички партии со кое ќе забраните учество на било кој политички субјект од државата да учествува на состанокот во Париз, со напомена дека ПРАВО НА ОДЛУКА ЗА МАКЕДОНСКИТЕ РАБОТИ И МАКЕДОНИЈА ИМА САМО МАКЕДОНСКИОТ НАРОД !
6. Бараме од вас да го спречите секој обид за доселување мигранти на територија на Република Македонија што преставува закана со несогледиви последици !

Господине Иванов, Ние Македонскиот Народ, бараме од вас како Претседател на Државата и Врховен Командат да покажете достоинство , карактер, знаење и решеност да ги браните , негувате и унапредувате, пред и над сé, Македонските Национални Интереси и да не им ги потчинувате ниту на ЕУ ниту на НАТО. Ви порачуваме дека, ние Македонците нема да молчиме затоа што молкот не прави соучесници во процесот на дестабилизација на Македонија.

 

– СеМакедонскиот Национален Совет-Македониум

ЈАВНО ОБРАЌАЊЕ ДО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ ЃОРГИ ИВАНОВ

НАЦРТ РЕЗОЛУЦИЈА ДО ГЕНЕРАЛНОТО СОБРАНИЕ НА ООН

Почитуван Претседателе на Република Македонија, г-дин Ѓорѓе Иванов,
Соочени со сé поголемиот притисок за промена на нашето уставно име, јавно се обраќаме до Вас со молба да ја поднесете подготвената Нацрт Резолуција од наша страна, до Генералното Собрание на ОН.

Сигурни сме дека наведените аргументи и факти се на наша страна и дека со оваа Резолуција ООН ке воспостави уставното име Република Македонија во ООН. Оваа Резолуција претставува решенине за долгогодишниот проблем со името во ОН.

Предлог до Претседателот на Република Македонија

НАЦРТ РЕЗОЛУЦИЈА ДО ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИ НАЦИИ

Генералното собрание,

Земајќи предвид дека “Поранешната Југословенска Република Македонија”, примена во членството на Обединетите нации во 1993 година, со Резолуцијата 47/225, по препорака на Резолуцијата 817 (1993) на Советот за безбедност, до денес беше признаена од страна на огромно мнозинство од членовите на Обединетите нации со неговото уставно име и дека преговорите со Грција во врска со името на држава не дадоа никаков исход,

Имајќи ги предвид членовите 2 (особено пара. 1, 4, 7) и 4 (1) од Повелбата на Обединетите нации,

Земајќи ги предвид и резолуциите на Генералното собрание 113 / II од 1947 и 197 / III од 1948 година, а особено Советодавното мислење на Меѓународниот суд на правдата доставено на 28 мај 1948 година, во врска со неприфатливоста на предусловите за членство надвор од опсегот од исцрпните услови од член 4 (1) од Повелбата на Обединетите нации,

Потврдувајќи дека секоја држава природно има вродено право на име и тоа дека определување на имињата на државата претставува предмет на нивната суверена домашна јурисдикција,

Потврдувајќи исто така дека имињата на државата како правен идентитет на меѓународните субјекти се суштински елемент на нивната правна личност и нивната државност,

За да се реши долготрајниот невообичаен и неприфатлив членски статус на една членката на Обединетите нации, прашањето кое потекнува од необичните резолуции за прием во ОН со кои се утврдуваат предуслови надвор од опфатот на сеопфатните услови од член 4 (1) од Повелбата на Обединетите нации, а исто така и со цел да се заштити поредок на Обединетите нации, а особено правното претставување во системот на Обединетите нации,

Донесе одлука да го продолжи членството на државата, привремено реферирана како “Поранешна Југословенска Република Македонија”, под нејзиното официјално уставно име Република Македонија.

Оригинал

DRAFT UNITED NATIONS RESOLUTION

The General Assembly,

Taking into considerations that “the Former Yugoslav Republic of Macedonia” – admitted into to the United Nations membership in 1993, by the Resolution 47/225, upon recommendation of the Security Council Resolution 817 (1993) – has been recognized by the overwhelming majority of United Nations members under its constitutional name, and that “negotiations” with Greece over the State’s name have not yielded any outcome,

Considering Articles 2 (particularly par.1,4,7) and 4(1) of the Charter of the United Nations,

Having in mind also the General Assembly Resolutions 113/II of 1947 and 197/III of 1948, and particularly the Advisory Opinion of the International Court of Justice delivered on 28 of May, 1948, relating to the inadmissibility of preconditions for membership outside of the scope of the exhaustive conditions in Article 4(1) of United Nations Charter,

Reaffirming that every state naturally has an inherent right to a name and that determination of the state’s names represent the subject of their sovereign domestic jurisdiction,

Reaffirming also that state’s names, as a legal identity of international subjects is essential element of their juridical personality, and their statehood,

For the purpose of resolving the bizarre and unacceptable membership status of the state member of the United Nations, an issue which originated with unusual admission resolutions stipulating preconditions outside of the scope of the exhaustive conditions of Article 4(1) of the Charter of the United Nations,

For the purpose to protect the order of the United Nations and particularly the legal representation in the United Nations system,

Decides to extend membership to the state provisionally referred to as “the Former Yugoslav Republic of Macedonia” under its official constitutional name, the Republic of Macedonia.

Претседателе Иванов, ние како СеМакедонски Национален Совет- Македониум, јавно ве повикуваме да постапите по Нацт Резолуцијата подготвена од тимот за прекин на преговорите и поднесување предлог до Генералното собрание на ООН,со кој раководи Проф.Др. Игор Јанев. Повеќе од 130 држави, членки на ООН не признаа под Уставното и вековно име. Во интерес на Македонија, Македонскиот народ и националните и државни интереси,јавно ве повикуваме да постапите по предлогот кој го испраќаме до вас.

Раководител на тимот
Проф.Др.Игор Јанев

СеМакедонски Национален Совет
-Македониум

Претс. Страшко Олумчев

Open Letter to the UN Special Representative Matthew Nimetz, Prof. Dr. Igor Janev

 

Dear Matthew Nimetz ,

I wonder, in regards to the so-called “Name issue” of the Republic of Macedonia, how would USA behave if the United Nations tried to impose a UN membership designation “Former British colony…”, replacing the official name, the USA. Since, as you know, the reference for the Republic of Macedonia in the UN is “the Former Yugoslav republic…”!

I guess, your answer would be that the USA will never become a member of any international organization if it had to accept “Former British colony…” as  provisional reference. Macedonian diplomats have always presented the fact that the name “Macedonia” is legally different from the “Republic of Macedonia”, so there are no grounds to complain from the Greek State, nor is there any real dispute. The Greek allegation that the name of the state implies “territorial claims” has no legal significance or grounds.

The name of a state is a subject of that state’s domestic jurisdiction, since every state naturally has an inherent right to its self-determination. It does not create international legal rights for the state that adopts the name, nor does it impose legal obligations on other states. Clearly, the name does not have any impact on the territorial rights of states. Greece has been accusing the Republic of Macedonia in the UN and making a mockery of it with false claims of Macedonian “irredentism” and “expansionism” everywhere.

Let me remind you, Sir, just for your information, that there are Constitutional provisions (amendments to the Macedonian Constitution, made on January 6, 1992) clearly guaranteeing that the Republic of Macedonia “has no territorial claims against any neighbouring states”.

Accept, Sir, the assurances of my highest consideration,

Sincerely yours,

Prof. Dr. Igor Janev

Одговор на Проф. Др. Игор Јанев на Ристо Никовски околу спорот за името

Одговор на Проф. Др. Игор Јанев на Ристо Никовски во МКД НА 4. Декември 2017. Под насловот: “Нема решение за името преку Генералното собрание на ООН, предлог меморандум”

Во својот краток текст со насловот „Нема решение за името преку Генералното собрание на ООН, предлог“ Ристо Никовски се обидува да критикува мојот пристап со кои се нуди решение за воспоставување уставното име Република Македонија во ООН. Во првиот параграф тој вели дека „Со Игор Јанев веќе сме дебатирале околу (не)можноста Македонија да го реши проблемот со своето оспорувано име преку Генералното собрание на ООН (ГС).“ и дека „неговиот најнов текст објавен на МКД.мк, за жал, не нуди решение.“ Се гледа уште од прва реченица дека Никовски не знаел и непратил писаниа на Игор Јанев, не се работи за „нов“ труд, туку еден драфт направен за потребите на кабинетот на К. Глигоров. уште 1999. г. кои е објавен во во првата половина на 1999 .г. во Нова Македонија. Со други зборови, тој не е најновиот труд, туку најстарата верзија објавена уште 1999. од Слободан Чашуле кои беше Генерален директор на Нова Македонија. Во тоа време во оптек беше и непрецизен израз „референтно име“ бидејки дипломатијата луташе во магла со неразбирање на проблемот со името.

Ристо Никовски потоа во истиот арогантен стил наставува да напага, како да се работи за некој голем експерт за името. Тој вели: „Јанев а апсолутно во право дека Советот за безбедност на ООН ја остави Македонија без целосен меѓународен правен идентитет, дека е тоа понижувачко за земјата бидејќи ја прави нерамноправна на меѓународната сцена, дека се навлегува во областа на нашите неотуѓиви права, дека грчките барања немаат основа во меѓународното право, дека името мора да биде еден од најзначајните приоритети на нашата надворешна политика… Меѓутоа, тој воопшто не е во право кога зборува за „референтно име“ (а ја споменува и кратенката која е бесмислена и навредлива, а ја „измислија“ Грците а не ООН) и за обврската на Македонија да преговара со Грција околу името. Во резолуцијата 817/93 нема ништо од тоа.“ Од овие реченици се гледа дека амбасадор Никовски воопошто не разбира разликата мегу правниот идентитет и правниот субјективитет. Не се работи како сшто вели Ристо Никовски „без целосен правен идентитет“, туку „без целосен правен субјективитет“. Овие појмови тој ги меша, бидејки не разбира дефиниција на правниот субјективитет. Произлегува од критиката на Никовски дека тој незнае ниту елемнтите на правниот субјективитет, а веројатно не разбира поим на мегународно-правната личност. Оттаму, не зачудува дека тој и не знае дека „референцата“ е деноминацијата, и од правна гледна точка не е битно дали рефернацата е во скратената верзија или е во целосна нескратената верзија. Со други зборови следи критика од Никовски, кој за жал со најниско познавање на право (а тој и не е правник) се обидува да полемизира со мене кој сум автор на десетина монографији во областите на мегународното право и дипломатијата. Она што е загрижувачки е дека такво лице без ниту еден научен труд во признаена научната периодика фигурира како „експерт“ за името мегу голем дел од нашиве полуписмени новинари кој креираат домашното јавно мислење.

Понатаму, бедната критика на Никовски продолжува вака: „ Прво, референцата, која гласи „поранешна југословенска Република Македонија“ има мали букви “п“ и “ј“ што значи дека тие не се дел од никакво име. Ако беа, ќе беа големи букви. Второ, СБ на ООН нема никаков мандат ни право некого да прекрстува и затоа референцата не е никаква деноминација, како што Јанев редовно тврди. Таа е некаков код, точно „референца“ како да се ословува нашата земја, бидејќи ја обезличија. Трето, во резолуцијата никаде не се спомнува зборот „преговори“. Така е бидејќи СБ не може од некого да бара да преговара за своето име. Тоа е секако целта на резолуцијата, ама користениот речник е прецизен и за нас – поволен. Нема никаква потреба ние да го влошуваме што, инаку, масовно се прави во земјава.“ За жал Никовски сега сака да ја истакне својата голема дипломатска стручност преку буквите (букви “п“ и “ј“), или нивната карактеристика (голема или мала буква). Ова, по себе не засужува коментар. Исто така од фактот што Никовски не знает за поим „деноминација“ кои е прифатен и во мегународната научна периодика (AJIL, 1999. No1) произлегува дека амбасадорот воошто не барата со основните правни појмови. Во оваа смилса би му советовал да пред да пишува за ваквата стручна тематика прочита некој учебник од областа Вовед во право или Методологија на правото, ако веке нема прочитано ниту еден учебник по мегународното право. Еве да му појасниме на Никовски. Референцата или деноминацијата било како да е напишана, со мали или големи букви, е еднакво нелегална како наметнатиот назив. Ние со резолуцијата на Советот за Безбедност 817 и Резолуцијата на Генералното собрание 47/225 сме принудени да преговараме и во мегувреме да ја носиме референцата односно деноминацијата. Ова е потврдено во мегународната научна периодика (AJIL, 1999. No1) . Понатаму, проблемот со името од 1994. не е веке во надлежност на Советот за Безбедност. Оттаму, проблемот во овој момент не е безбедносно прашање! Ова значи дека ние можеме да го покренем во Генералното собрание на ООН и со потребната политичка воља можеме да воспоставиме уставното име Република Македонија во ООН.

Понатаму, загрижувачки е што Никовски не знае дека разговорите за ваквите прашања од внатрешната јурисдикција се секогасш во дипломатијата ПРЕГОВОРИ, бидејки никој без обврска не би ни помислил да преговата за вкавите уставно дефинирани прашања. Ова се јасно гледа и од пресудата во корист на Македонија, каде на сите места се вели „преговори“, а ниру на едно место во целата пресуда не се спомнува поим „ разговори“.

Понатаму, во следниот пасус, загрижувачки е што Никовски наивно мисли дека „Тоа беше меѓународен заговор против Македонија, без никој да нѐ поддржи.“ , потоа вели „Јанев, меѓутоа, воопшто не е во право дека проблемот можеме да го решиме преку Генералното собрание.“ Одговорот на оваа конструкција од Никовски е следната. Јанев своите заклуцчоци ги објавил во врвните светски списаниа, а Никовски само во своите колумни, претезжно во домакедонски медиуми, каде како што знаеме поминува се. Со ваквите погледи Никовски се обидува да прави авторитет мегу луге кои не се од струка, почнувајки од уметниците како такви од група Македонски манифест, па до функционери од нивото на претседател Иванов, кои како прифесор на Правен факултет нема речиси никакава ескпертиза во обалста на мегународното право. Крунското тнр. „Објаснување” на Никовски е едноставно: “ сѐ додека “случајот“ е во надлежност на Советот за безбедност, Генералното собрание нема никакви ингеренции да постапува. И некој да се обиде да отвори процедура во ГС, од СБ ќе им „јават“ дека сѐ уште трае медијација во нивен ангажман, дека прашањето има безбедносен карактер и – да се држат по страна. ГС нема можност да го игнорира тоа.“ Само од овој став јасно се гледа дека Никовски, не само што не го познава мегународното право, туку воопшто не јапознава ни мегународната политика и дипломатија. Тој едноставно не знае каде е надлежност! Прашање за името не е во надлежност на Совет за безбедност, туку е во надлежност на Секретаријатот на ООН односно на Генесек. Ова прашање за името, со ваквото (не)известување, не е било, ниту е можело да биде во надлежност на Советот за Беѕбедност на ОН. Ке повториме, од 1994, веке не се поднесуваат Извештаии за ова прашање до Советот за Беѕбедност на ООН.

Но, во Македонија домашната главнонеедуцирана или неписмена јавност може и со ваквите глупости да се излаже. Понатаму, Никовски продоложува со иститете небулозни заклучоци. Тој вели: „Договор со Грција, кој би бил и минимално поволен за Македонија, објективно – не е возможен. Затоа, сите наши напори мора да се концентрирани во Њујорк ама во СБ, каде е проблемот и отворен и каде мора да се затвори, а не во ГС.“ Од ова се гледа дека Ристо Никовски, покрај се друго изнесено во претходниот дел за неговите заблуди, не знае дека: Одлуката за носење деноминцаијата (референцата) е направена во Генералното собране, а на предлогот на Советот за безбедност! Со други зборови тие се и таквите се нашиве експерти, од типот Никовски и слични во кабинтетие на премиери и претседатели, кои еве не знаат, ниту кои ни ставил „референцата“, а камоли што треба да се направи.

На крај на оваа комична тнр. „полеика“ Ристо Никовски ниди и решение за името во вид на еден Мемрандум“. Тој предлог меморандум кои бара „вракање“ на името во ООН е како заклучувам целосно нестручно напишан, почнувајк од самиот назив. Имено, ние не „вракаме име“, бидејки се уште немаме име туку само наметната референца или деноминацијата. За да не трошим редови и своето (и ваше) време, ке обрнам внимание дека меморандумот на Никовски бара и „отштета“, од што уште еднаш се гледа крајно непознавање на мегународното право, па и дипломатијата. Од една страна Никовски вели дека во Советот за безбедност не чекаат сили кои се на Грчка страна (претпоставувам САД (според него)) кои ке блокрааат се од наша страна, а од друга страна Никовски очекува да ни излезаат во пресрет токму Генесек и Советот за безбедност! Но понатамошно полемизирање со Никовски е очигледно губење време, и мое и туге. Тој како советник на претходната Власт (претседател или премиер) можеше да иницира акција со таков меморандум.

Но, цел беше да се урне мојот авторитет во областа на името и да се восопотави нов „експерт за името“ лојален на претседател и Иванов и Груевски. Со две-годишно повоторување дека идеите на Игор Јанев не функциоцираат, тој направи алиби претходаната Власт ништо да не прави на овој план, а за себе избори статус „експерт за името“ од доверба на претседателот и ВМРО.

За крај, наместо измислување топла вода од тнр. експерти, Македонската Влада требаше само да ја копира страатегијата на Косово или Палестина односно да ја да премини мојата статегија за колективното признавање на уставното име во ООН.

Она што Ристо Никовски круцијално не го разбира е дека : Споровите за дрзжавното име наможаат да постојат ни во мегинародното право, ниту во мегународната практика . Ова мегутоа, како што можав да приметам, не го разбираат ниту премиерите на Македонија односно државниот врв, вклучувакји го и претседателот Иванов, што се гледа од нивните ставови врзани за преговорите за името односно, односно според нив “разговорите за името“.

Соопшение (10.12.2017)

Соопшение (10.12.2017)

10 Декември, 2017 година

Денес кога во ООН се одбележува 69 годишнината на Денот на Човековите Права воспоставен во далечната 1948 година , СеМакедонскиот Национален Совет – МАКЕДОНИУМ ја известува македонската и меѓународната јавност дека во тек е легално правна процедура во ООН со која од наша страна се бара воспоставување на дипломатски односи со земји членки на Генералното Собрание со кои сите досегашните влади во Македонија сите до една , поради необјасниви и само ними познати причини ,никогаш не го сториле тоа. Во исти време сакаме да напоменеме дека паралелно со ова се води и процедура за признавање на Македонија под нејзиното историско, национално и уставно име.

Оваа иницијатива е превземена од страна на СМНС- Македониум како дел од повеќе работи со кои сакаме да го направиме тоа што македонските влади, сите до една, свесно и систематски одбиваат да го сторат, а тоа е прекин на “ преговорите” за спорот со името со Грција во рамките на ООН со посредство на Господинот Матју Нимиц и барање на членство под името Република Македонија. Сакаме да ве информираме дека сите земји членки во ООН со кои Македонија има воспоставено дипломатски односи, согласно со принципите и критериумите на Повелбата за човекови Права , ја признаваат и “ Де Факто “ и “ Де Јуре”, сувереноста и независноста на Македонија.

Нашата намера е да ги повикаме сите кои што го делат нашето мислење да ни се придружат во овој принципиелен и морален процес. Ние остануваме доследни и решени да се избориме за сите права што досега и се неправедно и неосновано воскрстени на Македонија и Македонскиот народ. Ве повикуваме , уште еднаш, да ни се придружите во борбата за Човеките Права на Македонија и Македонците.

Со почит,

СеМакедонски Национален Совет – Македониум

Example Letter; sent to 19 UN members without any naming policy towards R. of Macedonia (06.12.2017)

Пример на писмо пратено до 19 ОН членови без позицијата за името на Р. Македонија

Download: ExampleLetter_Georgia_06.12.2017

georgia

 

pg2

 

pg3

 

pg4

Соопштение 29 11 2017

На ден 29.11.2017 година во Ново Село се одржа средба на делегации на СНС МАКЕДОНИУМ и ОМО ИЛИНДЕН ПИРИН.

Разговарано е за актуелната политичка состојба во Македонија, положбата и состојбата со правата на Македонскиот народ во Пиринска Македонија и Бугарија воопшто,како и за потребата од понатамошно усогласување на активностите и соработката во интерес на Македонскиот народ. Двете делегации предводени од Претседателот на СНС Македониум Г-н Страшко Олумчев и почесниот Претседател на ОМО Илинден Пирин Г-н Стојан Георгиев, зазедоа заеднички став дека овие историски времиња, каде врз Македонскиот народ во Македонија и во соседството се врши невидена пресија и етноцид, неопходно е веднаш да профункционира Генералниот Совет на Македонците и Македонскиот народ каде и да се наоѓа да го крене својот глас против предавствата врз Македонија, асимилаторскиот однос од страна на соседните држави,етноцидот кој се врши врз Македонскиот народ како и против сите обиди за одземање на нашиот идентитет. Во таа смисла договорени се понатамошни заеднички активности и уште една средба на која би се прецизирале сите детали.

СеМакедонскиот Национален Совет- Македониум и ОМО Илинден Пирин го повикуваат Македонскиот народ во Македонија и надвор од Македонија, секаде каде што не има, да се организира и крене на масовни протести против самоволието на антинародната власт во Македонија, во одбрана на нашиот идентитет како народ, да се спротивставиме како народ на одлуката на Синодот на МПЦ и да им дадеме до знаење дека право и тапија на одлука по Македонските национални прашања има само и единствено Македонскиот народ и никој друг !

СеМакедонски Национален Совет – Македониум