Повик за Генерален Совет 2017 | Invitation for General Council 2017 – 09.09.2017

совет

Место: Хотел Сонце Г.А., Прилеп

Ден: 09.09.2017, 10ч

Организатор: СеМакедонски Национален Совет – Македониум

СНС-Македониум повикува патриоти и патриотки од Р. Македонија, од Пирин, Егеј, и Голо Брдо/Мала Преспа, од Америка, Канада, Австралија, и од сите други Македонски комуни ширум светот на Генерален Совет 2017.

Со се други цели, овој Генерален Совет ќе представува делегати од целиот свет, и ќе се донесе документ со кој Македонците ќе пристапат кон национално и духовно обединување заради одбрана на Македонските наиционални интереси.

За повеќе информација, котактирајте на :  www.snsmakedonium.com/contact/

Хотел веб страница :  http://www.makedonskosonce.com/1_1/sonce_ga_1/index_mk.htm


Location: Hotel Sonce G.A., Prilep

Date: 9 September 2017, 10am

Organizer: All-Macedonian National Council – Makedonium

SNS-Makedonium calls on patriots from the R. of Macedonia, Pirin, and Aegean Macedonia, Golo Brdo/Mala Prespa, U.S.A., Canada, Australia and all other Macedonian communities in the world for our General Council 2017.

Among other goals, this General Council will present delegates from around the world, and will result in a mutually-agreed-upon document with which Macedonians will take steps to promote national and spiritual unity in protection of the Macedonian national interest.

For more information, please contact us at :  www.snsmakedonium.com/contact/

Hotel website :  http://www.makedonskosonce.com/1_1/sonce_ga_1/index_mk.htm

 

 

 

 

One thought on “Повик за Генерален Совет 2017 | Invitation for General Council 2017 – 09.09.2017”

  1. ОВАА Е ВЕКЕ НАI УБАВА ВЕС! НАРОДОТ НАВИСТИНА СЕ БУДИ! МАКЕДОНСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ СА НАД СЕ ДРУГО! Подкрепа голема за организаторите на това големо сабитие да са живи и здрави и дано доjде далгоочекуваното обединение на сите кои се чувствуват МАКЕДОНЦИ кадето и да са низ целио свет! УСПЕХ за по добра иднина ЗА МАJКА МАКЕДОНИJА! Да живее МАКЕДОНИJА!

    Ми се допаѓа

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s